Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief van januari is uit. Je kan hem rustig hieronder lezen. Mensen die niet graag hun namen zien verschijnen om welke reden ook in de OKRA Ravels nieuwsbrief kunnen steeds contact opnemen met onze secretaris A. Buyens. Tevens wordt de jaarkalender OKRA Ravels voor 2020 mee verspreid bij het eerstvolgende bezoek van één van onze contactpersonen. Je kan hem ook raadplegen via: https://www.okraravels.be/nieuwsbrief/

200101

X