Maatregelen Corona Virus

TER INFO:

Wegens de corona-virus zijn alle activiteiten, samenkomsten en reizen met senioren met onmiddellijke ingang op te schorten zeker tot eind maart

dwz. geen regioraad op vrijdag 20 maart te Poederlee, geen toneel op 19 maart in De Wouwer, geen gewestvergadering op 31 maart, geen schlagerfestival op 29 maart en geen verbroedering in Ravels op 31 maart.

De kaarten voor het toneel en schlagerfestival worden terugbetaald.

Brief OKRA Kempen

OKRA Kempen    11 maart 2020

 Beste OKRA-vrienden

Beste OKRA-bestuurders

 Betreft: Corona-virus

 Graag willen we u vragen om deze brief grondig en met de nodige ernst door te nemen.

OKRA kreeg vandaag (11 maart 2020) het strikte advies van de overheid om alle activiteiten, samenkomsten en reizen met senioren met onmiddellijke ingang op te schorten.

Alvast tot en met 31 maart 2020.

Ook andere seniorenorganisaties kregen dit advies. De lokale dienstencentra sluiten ook vanaf heden tot eind maart de deuren, dit om dezelfde redenen. Woonzorgcentra nemen eveneens strenge maatregelen en bannen alle bezoeken van externen. Vandaag zal OKRA, samen met de andere seniorenorganisaties hierover in de pers communiceren.

OKRA volgt dit advies op. Als grootste seniorenbeweging van het land wensen wij geen onnodige risico’s te nemen gezien het feit dat de oudste bevolkingsgroep het meest kwetsbaar is voor dit virus.

Wat ondernemen wij als OKRA Kempen?

–          OKRA Kempen schort al haar evenementen, samenkomsten en reizen op tot en met 31 maart 2020.

–          Dat wil zeggen dat we het Regiobestuur van 16 maart 2020 annuleren.

–          Dat wil zeggen dat de Regioraad op 20 maart 2020 te Poederlee wordt geannuleerd.

–          Ook de gewestvergaderingen worden geannuleerd. Let wel, wij kiezen ervoor om de gewestvergaderingen die in april plaatsvinden ook te schrappen.

–          Alle samenkomsten van regionale themawerkingen (sport, academie, schlagerfestival, uitwaaidag, toneelvoorstellingen, hikers, enz.) zijn tot en met 31 maart geannuleerd.

–          Voor al deze annuleringen zullen wij vanuit de regio zo veel als kan de communicatie aan de deelnemers organiseren. Echter, voor sommige samenkomsten zijn er geen deelnemerslijsten. Gelieve in de mate van het mogelijke als bestuurder of als trefpunt mee de boodschap van deze annuleringen te verspreiden.  

Welk advies geven wij aan de gewestelijke werkingen en trefpuntwerkingen?

–          OKRA Kempen geeft het advies aan al haar trefpunten om de activiteiten die in de maand maart voorzien waren uit te stellen naar een latere datum.

–          We beseffen dat dit organisatorisch en financieel mogelijks gevolgen kent. Toch willen we de  gezondheid en het welbevinden van onze OKRA-leden en vrijwilligers als prioritair beschouwen.

Wat na 31 maart 2020?

–          Het advies loopt thans tot 31 maart 2020. We evalueren nadien opnieuw samen met de bevoegde overheidsinstanties. Nadien, of mogelijks eerder, zullen wij terug richtlijnen meegeven.

Wij beseffen ten zeerste de impact van deze maatregelen en adviezen.

Voor de uitgestelde evenementen en vergaderingen zullen wij later in overleg proberen een herprogrammering te voorzien.

Voor bijkomende vragen staan wij graag ter beschikking.

Met vriendelijke groet,

 OKRA Kempen

Tom Langmans

Regionaal directeur

014/40.33.50

X