Nieuwe leden voor OKRA Ravels: lidgelden 2021-2022

Nieuwe leden (die dus voorheen nog nooit lid waren van OKRA) die aansluiten vanaf 1 september 2021 krijgen ook dit jaar vier (4) maanden gratis. M.a.w. zij betalen vanaf september het lidgeld voor 2022 en zijn dan lid tot 31 december 2022.

Wat kost nu zo lidmaatschap bij OKRA; OKRA-Lid: 26,00 euro – OKRA-Gezinslid: 43,00 euro – Bewoner woonzorgcentrum: 11,00 euro en Partner bewoner woonzorgcentrum: 11,00 euro en een Sportzegel is 8,00 euro

Nog een voordeel voor nieuwe leden van OKRA die lid zijn van CM.

In het kort gezegd: Indien je CM- lid bent en voor het eerst lid wordt van OKRA (dus niet voor reeds bestaande leden of personen die in het verleden ooit al ergens lid waren van OKRA) krijgt je automatisch in het volgende kwartaal 10,00 euro per persoon of zelf 20,00 euro indien de persoon in kwestie de verhoogde tegemoetkoming geniet. De korting kan nooit hoger zijn dan het betaalde bedrag (betaal je bijvoorbeeld 11,00 euro lidgeld als WCZ- lid en geniet je van de verhoogde tegemoetkoming; dan krijg je toch maar 10,00 euro terugbetaald ipv. 20,00 euro.

Wij moeten wel het volledige lidgeld ontvangen zoals voorheen dit is GEEN directe korting maar een terugbetaling door de CM achteraf.

Voor meer info.

Alois Buyens, Secretaris OKRA Ravels, tel. 014/65 63 57

X